Disse cd-ene er for salg og overskuddet går direkte inn til radioen Håpets Røst.
Kan bestilles hos Anne Grethe Vågshaug tlf. 90765462 eller på mail

annegrethe@vaagshaug.com