Hvem er vi?

Hva lærer vi? Alt vi som kristne behøver å vite, kan vi lese om i bibelen -Guds Ord. I bibelen er veien vist deg og meg til Faderen, gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Guds Ord lærer oss at alle har syndet og mangler Guds ære (pga. fallet til Adam i edens hage. 1 Mosebok). Denne syndens følger og konsekvenser, trengte gjennom til alle mennesker til alle tider. (Kan også derfor kalles, arvesynd). Mennesket behøver derfor å bli frelst fra evig fortapelse (som er beredt for djevelen og hans demoner) borte fra Gud. Frelsen er en gave til hver som vil ta imot. Da må man bekjenne at man er en synder og be Herren om tilgivelse for å ha levd sitt liv til denne dag på feil måte og uten Gud i livet sitt. Så ber man Jesus, Guds sønn komme inn i livet sitt i det man vender om fra sin tidligere måte å leve livet på. Så døpes man på bibelsk vis, dvs. full neddykkelse i vann i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Da kan man leve livet med Gud og ha sin sak i orden med Ham. Det er også naturlig å ta imot dåpen i Den Hellige Ånd, hvor den kristne taler i tunger, som tegn på dette. (Som på pinsefestens dag. Apostlenes gjerninger).

Vi lærer videre at denne jord og himmel skal en gang bli tatt bort. En ny himmel og jord skal skapes av Herren, hvor fred og herlighet er et særtrekk. Før den tid skal mye hende og eskalere her i tiden. Alle som dør kristne, vil bli tatt opp til Guds paradis, som er en mellomtilstand før alt er gjennopprettet. Jesus Kristus har en avgjørende sentral rolle som verdens frelser. Om en tid, ingen kan si sikkert når, skal Jesus hente sin “brud”, som er alle kristne, både døde og levende til himmelen før tusenårs-rike blir opprettet. Da skal Jesus Kristus styre og lede nasjonene på jorden fra Jerusalem. Da lærer bibelen oss videre at djevelen bindes for tusen år. Som du leser, ser du at det er veldig lenge til denne jorden og himmelen blir tatt bort, men det er ikke lenge til Jesus, kommer igjen. Guds Ord lærer oss altså at, først var Guds sønn, Jesus Kristus her, for å frelse alle som vil omvende seg. Han kom først legemlig til jorden for over 2000 år siden. Han ble deretter tatt opp til Himmelen og sitter ved Gud Faders høyre hånd. Så skal Han komme i “skyen” som det står og hente alle troende. Etter sju års trengselstid her på jorden, skal Han komme igjen og “sette sine føtter på oljeberget” i Israel og regjerer altså derfra i 1000 år. Deretter kuliminerer alt, kort fortalt. Det vil si slik alt er, himmel og jord forsvinner. Gud skaper en ny jord hvor fred og rettferdighet bor. Alt det vonde er da borte vekk for bestandig. Alt er da nytt! Men apostelen Paulus, sier også at alt er nytt for den som tror! Så du kan begynne den nye reisen allerede her og nå!

Skrevet av Helge H.